top of page

שיפור תקשורת כלב-בעלים

לדבר, להקשיב, להבין!

תקשורת היא אלמנט מרכזי בחיים משותפים, ומרכיב עיקרי ביצירת אמון.

כולנו יודעים מה המשמעות של נהמות ושל כשכושי זנב, אבל האם כל כשכוש אומר שמחה? האם כל נהמה מעידה על תוקפנות?

הכלבים שלנו מתקשרים ממש כמונו, הם פשוט לא מדברים בנאדמית- הם מדברים בעזרת סימנים קטנטנים, ואם לא נדע מה אנחנו מחפשים לא נמצא את הסימנים.

תקשורת כלבית יכולה להיות תלויה בזווית אליה העין מסתכלת או במיקום האוזן ביחס לגוף.

דרך הבנת התקשורת נוכל להבין את הכלב שלנו באמת ולהגיע לרמות חדשות בעבודה המשותפת שלנו.

שיפור תקשורת כלב-בעלים: Service
bottom of page