top of page
Search
  • Writer's pictureאליאור קוהן

כלבים זקנים, בואו נדבר על זהאני כל הזמן אומרת שאפשר לאלף כלב בכל גיל, לא משנה אם הוא בן חצי שנה או בן 13, הוא יכול לקלוט, לעבד וללמוד מידע חדש.


מעבר לזה שאפשר להביא מאלף לעבודה עם הכלב המבוגר, לפעמים זה אפילו חשוב.


בגיל הזה הם כבר למודי נסיון, בעלי פחות אנרגיה ומושפעים ממצבם הבריאותי.


עם הזקנה מגיעה החולשה, ועם החולשה חוסר ביטחון.


בזקנה אנחנו רואים הידרדרות של החושים, פחות שליטה על הסוגרים, הם נמצאים בסיכון למחלות שונות שמושפעות מהגיל...

ומאוד חשוב דווקא בזמן ההידרדרות (או אפילו לפני) להתחיל תהליך אמיתי של העלאת הביטחון העצמי בכלב, של חיזוק השרירים והשלד באופן אקטיבי ובקביעות, ושל התמודדות עם הקשיים הקיימים והצפויים ככל שהכלב מתבגר.

תחושת המסוגלות שלהם, היא שתשפיע על מעשיהם בגילאים מבוגרים.


בתהליך אילופי לכלב מבוגר לא נעבוד על פקודות בסיסיות... נדאג להקשיב לכלב, לראות האם יש משהו שמפריע לו שלא היינו מודעים אליו עד היום ונעזור לכלב לאותת לנו כאשר הוא מפחד או אינו חש בטוב.

כך שלא משנה מה הסיטואציה, או עד כמה זה מפחיד הכלב ידע שהוא יכול לסמוך עלינו ולבוא לקבלת עזרה.


יש לך כלב מבוגר?

הוא כבר לא רואה או שומע הכי טוב?

סיטואציות שלא היוו בעיה בעבר בעיה הפכו היום לבעיה? בעיות קימות שהיו החמירו?


בואו נדבר על זה.


בתמונה: שוקו החתיך מדגמן את גיל 13 בחיוך 😍🐾

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page