top of page
tipuli.jpeg

כלבנות טיפולית

כי כלבים מבינים אותנו יותר טוב מכולם

הקשר המיוחד שקיים בין בני האדם לכלבים והיכולת המיוחדת לסייע במגוון של בעיות וקשיים פיזיים, רגשיים והתנהגותיים. היא בסיס התפיסה של הכלבנות הטיפולית. מטרת הטיפול עם הכלבים היא לתקשר, לעורר רגשות ולהסיר מחסומים רגשיים

-טיפול רגשי לכל הגילאים (פרטני או קבוצתי).

-טיפול רגשי לנוער בסיכון

-טיפול רגשי לגיל השלישי

-טיפול רגשי לאנשים על הקשת האוטיסטית

-עבודה על מוטוריקה גסה ועדינה באמצעות הכלבים

כלבנות טיפולית: Service
bottom of page